Symbolika granátového jablka 

Granátové jablko je nejčastěji symbolem úrodnosti, plodnosti a blahobytu.

Mytologie

Ve starověkých asijských mytologiích bylo atributem bohů či bohyň, například syrské bohyně Atargatis (též Dea Syria).

 • V antickém Řecku granátové jablko v podsvětí drželi Hades a Persefoné.
 • Paris granátovým jablkem zvolil Afroditu nejkrásnější ženou. Bylo pak atributem Afroditiných družek Tří grácií.
 • Granátová jablka nesmrtelnosti ze zahrady Hesperidek přinesl Héraklés, když zabil hada Ládóna.
 • Řecká Proserpina ochutnala šest zrnek zakázaného rajského jablka, a proto se každoročně na jaře vracela obrodit zemi.
 • Množství semen v granátovém jablku bývalo symbolem jednoty národa a vladaře.

Křesťanství

V křesťanství může mít granátové jablko jak kladný, tak záporný význam.

 • Ve Starém zákoně není jablko prvního hříchu lidstva specifikováno, ale ve výtvarném umění bývá často vyobrazeno jako granátové, Adam s Evou pak stojí pod granátovníkem.
 • V kladném smyslu je granátové jablko symbolem vzkříšení Krista. Proto je na obrazech madon Ježíšek drží v ruce (například u Botticelliho nebo Grünewalda).
 • Čistota Panny Marie je vyjádřena stromem granátovníku, pod nímž sedí Panna Marie s jednorožcem. Marie je tak ztotožněna s Evou, jejíž prvotní hřích odčinila. Například na nástěnné malbě v ambitu Emauzského kláštera v Praze je taková dvojice scén, kde pod Eviným hříchem Panna Marie snímá Krista z kříže.
 • Granátové jablko se zabodnutým křížem je atributem sv. Jana z Boha.
 • Ve výtvarném umění představuje granátové jablko častý dekorativní prvek. Například ve florentské mozaice se od renesance objevuje ptáček zobající puklé granátové jablko. V Orientu a v Byzanci se užívá jako ornament středověkých hedvábných tkanin, tvořený spojením granátových jablek v nekonečný motiv, převzatý od 12. století také do italských vzorů a později zcela zevšeobecněný.

Heraldika

Za svou impressu si je zvolili císař Maxmilián I. Habsburský po dobytí Granady, stejně jako manželka jeho vnuka Karla V., královna Isabela Portugalská. Vyjadřovalo rozhojnění majetku Habsburků.

 • Ve znaku biskupství českobudějovického od roku 1785 tradičně bývala tři puklá červená granátová jablka se zlatými jádry, zelenými listy a hnědým kmenem se třemi kořeny na stříbrném štítu. Symbolika se po roce 1990 v novém znaku omylem proměnila na česká jablka zlaté barvy.
 • Puklé granátové jablko ve znaku užíval český rod Kremerů z Grunova.

Granátové jablko je národním symbolem Ázerbájdžánu a heraldickým znakem i symbolem španělské Granady, název města má stejný slovní základ.

Převzato z Wikipedie.