Literatura

Autoři dále uvedených titulů jsou jak nezednáři, tak i zednáři, kteří působili v různých dobách a různých zemích.

Knihy

Práce, jejichž autory jsou (s vysokou pravděpodobností) "regulérní" zednáři

 • Boucher, J., Zednářská symbolika, Trigon, Praha 1998
 • Gintl, Z., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1926
 • Knight, Ch., Lomas, R., Klíč k Chíramovi, ARGO, Praha 1998
 • Lennhoff, E., Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha, 1993
 • Lešehrad, E., Čeští hudebníci – zednáři, Legiografie, Praha 1933
 • Lešehrad, E., O založení české zednářské lóže "U tří korunovaných sloupů v Or. Praha" r. 1905, Legiografie, Praha 1935
 • Lobkowicz, P. F., Legenda svobodných zednářů, Ivo Železný, Praha 1996
 • Mašlaň, F., Dějiny Svobodného zednářství v Čechách, Kawana, Praha 1993
 • Mucha, A., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1924
 • Robinson, J. J., Zrozeni v krvi, Votobia, Olomouc 1996
 • Smažík, R., Kanálka, A. Malíř, Král. Vinohrady 1911
 • Staré povinnosti Svobodných zednářů, CAD Press, Bratislava 1993
 • Strejček, V., Zednáři, jejich historie, tajemství a duchovní cesta, Unitaria, Praha 1996
 • Symbolika svobodných zednářů (její vznik a význam), Professional publishing, 2000
 • Volf, J., Pokusy o obnovení svobodného zednářství v Čechách v l. 1848 – 1914, Věstník Král. Čes. Spol. nauk, Tř. I. Roč. 1933

Spisy vzešlé z "neregulérních" dílen

 • Antonín, L., Moudrost-Síla-Krása, NK ČR, Praha 2003
 • Cesty Svobodného zednářství, Petrklíč, Praha 2001
 • Ort, P., Svobodné zednářství, ARISTA/EPOCHA, Praha, 2001
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 1 – Individuální cesta k poznání skryté skutečnosti, Eminent 2001
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 2 – Symbolika jako prostředek hledání světla, Eminent 2003
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 3 – Iniciační cesta skotského ritu starého a přijatého, Eminent 2009

Literatura psaná nezednáři

 • Beránek, J., Tajemství lóží, Mladá fronta, Praha 1994
 • Beresniak, D., Slobodomurári – stavitelia svetla, Sofa, Bratislava 2002
 • Borovička, M., Tajné dějiny zednářských lóží, Ottovo nakl., Praha 2003
 • Čechurová, J., Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha 2002
 • Haubelt, J., Studie o Ignáci Bornovi, UK, Praha 1972
 • Kischke, H., Andicz, H., Haubelt, J., Svobodní zednáři, ETC Publishing, Praha 1997
 • Ridley, J., Svobodní zednáři, BB/art, 2004
 • Stibral, J., Zednáři, Artforum – jazzová sekce, Praha 1994

Literatura "pseudozednářská"

 • Sebottendorf, R. V., Prakse starého tureckého zednářství, B. Kočí, Praha 1925
 • Weinfurter, K., Svobodné zednářství, jeho účel a tajemství, Šolc a Šimáček, Praha (nevročeno)
 • Znovuzrození, aneb … zodpověděno jedním ze Svobodných zednářů, B. Kočí, Praha 1925

Spisy protizednářské

 • Bělina, J., Svobodné zednářství (vydavatel ani vročení neuvedeny, asi 1905 – 1914)
 • Toman, L., Po tajných cestách

Díla dotýkající se zednářství okrajově

 • Glückselig, J., Tajné společnosti, Magnet-Press, Praha 1993
 • Havel, V. M., Mé vzpomínky, Lidové noviny, Praha 1993
 • Kroupa, J., Alchymie štěstí, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1987
 • Kuchař, J., Praha esoterická, Eminent, Praha
 • Vurm, B., Tajné dějiny Evropy

Beletrie

 • Kipling, R., Povídky zednářské lóže, V. Petr, Praha 1930
 • Jacq, Ch., Mistr Hiram a král Šalamoun, ALPRESS, Frýdek-Místek 1997
 • Brown, Dan, Ztracený symbol

 

Seznam literatury byl převzatý z webu VLČR.

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.